Pogled v leto 2020 – Kljub pandemiji izpolnili svoje poslanstvo v mestu

Naslovnica_1[1]

Leto 2020 si bomo vsi najbolj zapomnili po pandemiji, ki je korenito spremenila naša življenja saj je večji del leta naš vsakdan krojil nevidni patogen – koronavirus SARS-CoV-2, ki povzroča zelo nalezljivo koronavirusno bolezen 2019 (COVID-19). Od 366 dni v letu 2020 je bila kar 154 dni razglašena epidemija, ukrepi in omejitve s strani Vlade in NIJZ pa so bili skupaj v veljavi več kot 300 dni. Leto 2020 je tako na preizkušnjo postavilo našo prilagodljivost in inovativnost a smo uspeli hitro in kakovostno reagirati na novo situacijo ter uspešno izpolniti svojo zavezo, da smo bili vse leto na voljo mladim v mestu.

Naslovnica_1[1]

Prvi val epidemije – 80 dni (12. 3.–31. 5. 2020)

S 16. 3. 2020 smo zaradi razglašene epidemije mladinske centre zaprli. Četrtni mladinski centri so bili zaprti do 11. 5. 2020, ko smo ob sprostitvenih ukrepih poskrbeli za prilagojeno odprtje, ki je trajalo do konca maja. S prvim junijem so se mladinski centri znova odprli po urniku, ki je veljal pred epidemijo. Za čas zaprtja centrov smo vzpostavili 3 vsebinske stebre delovanja: osveščanje o depresiji, družinskem nasilju, varni uporabi interneta, tesnobi in iskanju smisla na družbenih omrežjih; individualno psihosocialno svetovanje ter Digitalni mladinski center DigiMC.

Vmesno obdobje brez epidemije – 140 dni (1. 6.–18. 10. 2020)

V času med 1. 6. in 12. 11. so bili centri odprti po ustaljenem delovnem času (od ponedeljka do sobote). Odprtost med 1. in 2. valom epidemije smo v največji možni meri izkoristili za prilagojeno izvedbo zaostalih aktivnosti.

Drugi val epidemije – 74 dni (19. 10.–31. 12. 2020)

Po ponovnem zaprtju šol in uvedbi šolanja na daljavo (od 19. 10. 2020) smo se znova prilagodili ukrepom Vlade RS in NIJZ in skladno z možnostmi ostali fizično na voljo mladim. S popolno prepovedjo druženja, od 13. 11. 2020 dalje, smo priprli vrata mladinskih centrov in svojo prisotnost v centrih prilagodili individualnim potrebam mladih po varnem prostoru, strokovni podpori, prostoru za učenje in izvajanje učne pomoči v sodelovanju s prostovoljci in partnerskimi organizacijami. Od 13. 11. do 31. 12. 2020 smo zagotavljali stalno fizično prisotnost koordinatorjev v času med 14. in 17. uro, po potrebi in dogovoru tudi več. Poleg skrbi za dostopnost fizičnega prostora smo okrepili in nadgradili svojo aktivnost na področju digitalnega mladinskega dela in psihosocialnega svetovanja.

Obseg programa in obisk v letu 2020

V letu 2020 smo izvedli 2.609 različnih aktivnosti (v letu 2019: 2.505), skupaj 8.401 uro programa, kar je za 28,48 % manj ur aktivnosti za mlade kot v letu 2019. Vseh naših aktivnosti se je udeležilo okoli 3.786 različnih mladih starih od 10 do 29 let in dodatno še 189 prostovoljcev, ki so skupaj opravili 23.735 obiskov naših aktivnosti, kar je le za 16,11 % manj obiskov naših programov kot leto prej. To je glede na stalno sprotno prilagajanje Zavoda in obiskovalcev ukrepom in omejitvam Vlade RS in NIJZ od marca dalje in kar 81 dni popolne zaprtosti dnevnih centrov, eden od uspehov na katerega smo najbolj ponosni.

Digitalni mladinski center DigiMC

Digitalni mladinski center, ki smo ga poimenovali DigiMC je najbolj izstopajoč nov produkt zavoda v letu 2020, ki je nastal v času prvega vala epidemije kot odgovor na zapiranje četrtnih mladinskih centrov. Vzpostavljen na platformi Discord, se je skozi oba vala epidemije razvil v samostojno enoto, ki povezuje dislocirane enote Mladih zmajev in mladostnike glede na interesne dejavnosti. Služi razvijanju osebnega potenciala in krepitvi samoiniciativnosti mladostnikov. Z vpeljavo hibridnih dogodkov kaže na prilagodljivost Mladih zmajev okoliščinam, ki so posledica ukrepov in omejitev v času epidemije koronavirusa in nakazuje na odločenost zavoda, da gre v »korak s časom« in da je mladim v podporo v kakršnih koli razmerah. V času od vzpostavitve v marcu do konca leta smo v DigiMC-ju zabeležili 247 aktivnosti v obsegu 643 ur programa, ki se ga je udeležilo 1568 obiskovalcev. Na področju digitalnega mladinskega dela v DigiMC je izjemen podatek o kar 46 % deležu ur fasilitiranja s strani mladih v letu 2020 (na ravni zavoda je bil ta delež 14 %) in 650 registriranih uporabnikih.

Psihosocialna podpora

Mladim med 10. in 29. letom je bil v celotnem času epidemije na voljo program psihosocialnega svetovanja. V programu psihosocialnega svetovanja je bilo v letu 2020 izvedenih 181 aktivnosti – 2 krizni posredovanji ob samomorilnem vedenju, 35 individualnih svetovanj, 24 svetovanj preko telefona, 18 preko klepeta, 34 svetovanj v DigiMC, 2 preko e-pošte, 6 preko video klica in enkrat preko sms sporočil, dodatno še 27 svetovanj 7 prostovoljk v sobi svetovalnica DigiMC. Opravljenih je bilo tudi 16 intervizij v mladinskih centrih, 4 podpore mladinskim delavcem, 3 obiski v mladinskih centrih, 1 timski sestanek. Izvedli smo tudi 8 izobraževanj za mladinske delavce. V celem letu se je v psihosocialno podporo vključilo skupaj 327 mladih. V sobi svetovalnica digitalnega mladinskega centra DigiMC je v času drugega vala epidemije 7 prostovoljk opravilo 70 ur fasilitiranja.

Dnevni centri

Zaradi obeh valov epidemije smo imeli na letni ravni izpad odprtosti dnevnih centrov Četrtnih mladinskih centrov Bežigrad / Črnuče / Šiška / Zalog, ki predstavljajo osrednji program Mladih zmajev za mlade v mestu, v obsegu 1.529 ur kar predstavlja 27,5 % načrtovanega letnega obsega (izpad po mesecih: marec 59 %, april 100 %, maj 52 %, november 59,6 %, december 100 %). Dnevni centri so bili zaradi epidemije zaprti kar 81 dni. Odprtost dnevnih centrov smo od razglasitve prvega vala epidemije do konca leta sproti prilagajali ukrepom in omejitvam Vlade RS in NIJZ glede na potrebe mladih.

Terensko ulično delo

Pomanjkanje prostorov za mlade v Ljubljani rešujemo tudi z uličnim delom, ki ga izvaja ekipa Uličnih zmajev ter mobilni mladinski center Ljuba in Drago. Ulični zmaji so bili prisotni na lokacijah v četrtnih skupnostih Posavje, Golovec, Šmarna gora, Vič in v Celovških dvorih, Ljuba in Drago pa v soseski Celovški dvori in na igrišču OŠ Kašelj. Ulični zmaji in mobilni mladinski center sta bila prisotna tudi na festivalih in drugih dogodkih, na katerih sta predstavljala in vabila k soustvarjanju programa zavoda. Poleg Uličnih zmajev smo v soseskah lahko srečali tudi mobilni mladinski center Ljuba in Drago. Program, ki poteka v partnerstvu z Javnim podjetjem Ljubljanski potniški promet, v središče postavlja potrebe mladih – soustvarjalcev in uporabnikov nove storitve, ki prebivajo na območjih, kjer primanjkuje prostorov in programov za kakovostno preživljanje prostega časa mladih. Za izvajanje programa smo zaposlili vodjo mladinskih programov in mladinsko delavko.

Mestni inkubator

Z instrumentom za sofinanciranje mladinskih lokalnih pobud – Mestni inkubator in v sodelovanju z izobraževalno mladinsko organizacijo TiPovej! izvajamo program »Kaj je dobro in je lahko še boljše?«. Namenjen je mladim, ki potrebujejo znanje, mentorsko in finančno podporo ter prostor, da udejanjijo svoje ideje. V prvem polletju 2020 smo podprli izvedbo 12 projektov izbranih v okviru natečaja Mestni inkubator. Na jesenskem natečaju smo od rekordnih 37 prijavljenih projektov podprli izvedbo 13 projektov. Težko je bilo ne izbrati vseh prispelih idej. Iz njih je namreč vel optimizem, zazrtost v prihodnost, družbena angažiranost in podjetniška naravnanost.

Oda mladosti – Radio Basement

Velik uspeh preteklega leta je vzpostavitev Radia Basement, medija za poročanje, angažiranje in dialog, kjer soustvarjamo odprto in strpno družbo. Nastal je kot majhna mladinska pobuda in se z mentorsko podporo razvil v obsežen projekt, ki je vključeval 9 rednih študentov. Mladi so izdelali celostno grafično podobo, postavili internetni strežnik in posneli 28 radijskih oddaj. Prvega oktobra je Radio Basement uradno “vzletel” z javnim dogodkom v lokalu Pritličje. Takoj so bili postavljeni štirje programski segmenti: Feršterkeraj (glasba), Kje je tu most? (kultura), Kampanja XY (družba) in Študentenfutr (mladi).

Mednarodna konferenca o duševnem zdravju mladih

Konferenco Mladost (je) ni norost – soočanje z negotovostjo, namenjeno strokovnim delavcem iz cele Slovenije, ki se pri svojem delu srečujejo z mladimi s težavami v duševnem zdravju, smo pripravili v mesecu decembru, preko spletne platforme Zoom se nam je pridružilo 70 udeležencev.

Voditeljstvo gre skozi želodec

Kaj so znanja in veščine, ki jih voditelji danes potrebujemo? Od kod naj črpamo motivacijo in kako komuniciramo? Na ta vprašanja smo odgovarjali na izobraževalnem dogodku, ki je potekalo v obliki predavanja, pogovora in delavnice. Namenjeno je bilo vodjem organizacij, mladim voditeljem, aktivistom, prostovoljcem, strokovnim sodelavcem, vodjem projektov in vsem nosilcem sprememb.

Mednarodno sodelovanje

V letu 2020 so se 3 študentke udeležile mednarodnega treninga v Črni Gori v projektu Youth Too, ki želi z izobraževanjem in spletno kampanjo spodbuditi zavedanje o nasilju v ljubezenskih odnosih mladih in ga preprečiti. Na področju mednarodnega prostovoljstva smo spletli partnerstvo in pridobili sredstva za izvedbo projekta, EVS mobilnost, preko katerega se nam je pridružil EVS prostovoljec. Preko leta smo gostili dve prostovoljki iz Poljske. Podaljšali smo partnerstvo z Zavodom Voluntariat in TiPovej! V vseh četrtnih mladinskih centrih in kot podporo terenski ekipi smo gostili 3 študente Erasmus+ prakse iz Nemčije in Belgije.

V letu 2020 smo sodelovali v delovni skupini, ki načrtuje 10. InterCity Youth konferenco v Ljubljani, ki spada med spremljevalni program predsedovanja Slovenije Svetu EU na področju mladine. V okviru projekta Bite of Art smo podprli izvedbo mednarodnega javnega poziva, podprli produkcijo in razstavljanje družbeno angažiranih del sodobne umetnosti, organizirali moderirano diskusijo, na teme razumevanje občinstva, dostave vsebin do mladih in uporabe informacijskih ter komunikacijskih tehnologij pri mladih občinstvih. Z digitalizacijo in večernim programom za mlade (Art night) smo podprli razstavo Jošta Franka Nicht fallen. Sodelovali smo na delovnem srečanju nacionalnega odbora partnerstva EuropeGoes Local v Divači, ki je bilo namenjeno pregledu rezultatov in načrtovanih aktivnosti v 2020, pripravam na nacionalno konferenco novembra 2020 in razpravi o prioritetah in usmeritvah partnerstva v obdobju 2021–2027. V okviru sodelovanja smo pripravili predstavitev dobre prakse – Mestni inkubator.

Mreža mladinskih centrov Ljubljana

Mladi zmaji smo koordinator in eden ključnih nosilcev aktivnosti, povezanih z delovanjem Mreže mladinskih centrov Ljubljana. Sodelovali smo na 9 mesečnih srečanjih, zaradi epidemije je štirikrat potekalo preko spleta. Za mladinske delavce, prostovoljce in študente, ki so vključeni v redno delo mladinskih centrov, smo izvedli 8 izobraževanj s področja psihosocialne podpore, na katerih smo nagovorili različne izzive mladinskih delavcev. Skrbeli smo za razvoj blagovne znamke in komunikacijske aktivnosti.

Ure programa po enotah

Mladi zmaji Bežigrad: 1.294 ur (2019: 2.675 ur);
Mladi zmaji Črnuče: 2.358 ur (2019: 2.137 ur);
Mladi zmaji Šiška: 1.365 ur (2019: 1.433 ur);
Mladi zmaji Zalog: 1.537 ur (2019: 3.849 ur);
Ljuba in Drago 253 ur (program smo pričeli redno izvajati konec maja);
Ulični zmaji: 312 ur (2019: 788 ur);
Zavodska raven: 903 ure (2019: 856 ur);
DigiMC: 380 (digitalni mladinski center kot samostojno enoto vodimo od 1. 11. 2020).
Skupaj 8.401 ura programa

Ure vseh aktivnosti Mladih zmajev za mlade

Povečujemo delež deklet med obiskovalci

Med udeleženci aktivnosti Mladih zmajev še vedno prevladujejo fantje. Zadnjih 6 let opažamo počasen, a vztrajen trend naraščanja deleža deklet med obiski programov Mladih zmajev. Od leta 2015 se je dvignil za 13,1 %. Delež deklet je v letu 2020 glede na leto 2019 zrasel za 2 %.

Starost obiskovalcev programov Mladih zmajev

Široka ekipa prostovoljcev in Naj prostovoljka leta

V letu 2020 je bilo v soustvarjanje programov vključenih 57 prostovoljcev in 132 prostovoljk, skupaj 189. Opravili so 3.531 ur prostovoljnega dela. Naša prostovoljka Tana Logar je postala nosilka laskavega naziva Naj prostovoljka leta 2019 v kategoriji do 29 let na vseslovenskem natečaju Prostovoljec leta, ki ga organizira Mladinski svet Slovenije in poteka pod pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.

Mladi fasilitatorji

Zelo uspešno smo svojo pozornost v letu epidemije namenili fasilitatorjem, najbolj aktivnim mladim, ki sodelujejo pri vseh ključnih fazah projektov – načrtovanju, organizaciji in izvedbi aktivnosti. V letu 2020 je 247 mladih fasilitatorjev skupaj opravilo 14 % (v letu 2019 10 %) od skupno 8.401 ure vseh aktivnosti Mladih zmajev, kar pomeni, da se je delež fasilitiranja, glede na predhodno leto povečal za 40 %. Med fasilitatorji je bilo 63,7 % punc in 36,3 % fantov, kar kaže na večjo angažiranost punc pri soustvarjanju programov Mladih zmajev. Povečevanje deleža fasilitiranja ur aktivnosti, kaže na večjo vključenost mladih v soustvarjanje utripa mesta, kar je eden osrednjih ciljev zavoda in mladinskega sektorja na lokalni, državni in mednarodni ravni.

Javno povabilo za soustvarjanje programa Mladih zmajev

V letu 2020 smo s sredstvi v višini 64.741,38 EUR preko javnega povabila podprli 14 organizacij, ki so izvedle 17 projektov.

Izobraževanje zaposlenih

Zavedamo se, da je strokovna in motivirana ekipa temelj za stalne izboljšave v delovanju kar je bilo posebej pomembno v pandemičnem letu 2020. Za stalen razvoj sodelavcev in kolektiva skrbimo z izvedbo hišnih izobraževanj in udeležbo na izobraževanjih izven hiše, tudi mednarodnih. V letu 2020 smo dali poudarek na teme nenasilne komunikacije, inovativnosti in kreativnega razmišljanja.

Nagrade in priznanja

S projektom Ljuba in Drago – transformacija starega mestnega avtobusa v mobilni mladinski center smo se uvrstili med finaliste za mednarodno nagrado Wellbeing Cities 2020. Za projekt preobrazbe mestnega avtobusa v mobilni mladinski center Ljuba in Drago smo prejeli tudi oblikovalsko nagrado BIG SEE Interior Design Award 2020. Komisija je prepoznala, da smo s preoblikovanjem odrabljenega mestnega avtobusa v mobilni mladinski center odgovorili na nekaj vprašanj sodobnosti, in sicer na potrebo po vzpostavitvi mladinskih centrov v kulturno anemičnih soseskah, na vprašanje ponovne uporabe premičnih in nepremičnih prostorov, pa tudi na vprašanje, kje se začne in konča arhitektura. Mobilni mladinski center Ljuba in Drago je nagrajenec tudi na razpisu Mesta >> mestom kot primer dobre prakse trajnostnega urbanega razvoja. Nagrado podeljuje IPoP – Inštitut za politike prostora v iskanju dobrih praks, ki naslavljajo kompleksne izzive z uporabo celovitih in vključujočih pristopov.

Razmišljanje o posledicah dogajanja v letu 2020 nas odmika od zgolj epidemiološke situacije in nagovarja na človeškem in družbenem nivoju. Virus bo enkrat prešel, posledice pa bodo mladi čutili še dolgo. Mladi zmaji bomo tudi v prihodnje delovali v smeri, da jim tudi v negotovih časih zagotovimo možnosti razvoja in podpore na poti do njihove samostojnosti.

Bolj podrobno o delovanju Mladih zmajev v letu 2020 lahko preberete v Letnem poročilu 2020.

 • Datum
  Torek, 6. 4. 2021
 • Avtor
  Marko Taljan
 • Oznake
  #dosežki, #leto2020, #poročilo, #mladinskodelo

Podobne novice

Virtualna resničnost pri Mladih zmajih

Virtualna resničnost je kot čarobna vrata v svet raznolikih doživetij, ki vstopajo tudi v mladinski prostor. V prihodnosti bo ta tehnologija ...

gaming | stroka | druženje

16. 11. 2023 Živa Mahkota

Edina Muftić: Biofilija

Biofilija, najnovejša razstava, je doživela svoje odprtje na petek, 15.9. Tokrat si za ogled umetniškega dela potreboval VR očala, katera so te ...

stroka | umetnost

27. 10. 2023 Maruša Uhan

Mestni inkubator S07 E03

Spet je tisti čas v letu, ko so že odprte prijave za novo generacijo Idejalistk in Idejalistov v Mestnem inkubatorju. To je podpora in druščina ...

stroka | razpisi

5. 10. 2023 Tadeja B. Atkins

Festival BITE OF ART v Ljubljani za zeleno prihodnost Evrope

Mladi zmaji v okviru projekta BITE OF ART v Ljubljani od 9.10. – 13.10. gostimo festival Prihodnost Evrope: Zelena koda, na katerem se bodo na ...

umetnost | stroka | mednarodno

3. 10. 2023 Barbara Rehar

Mladost (je) ni norost 2023 - Skrbim zase, poskrbim za vse

Mladi zmaji v soorganizaciji z Nacionalno agencijo MOVIT – Zavodom za razvoj mobilnosti mladih in podporo Zavarovalnice Sava pripravljamo že peto ...

duševno zdravje | stroka | mednarodno

26. 9. 2023 Maruška Kobe

Četrtni mladinski center Mladi zmaji Golovec je odprt!

Prejšnji torek, 19. septembra 2023 je potekala uradna otvoritev Četrtnega centra Golovec, po kateri je sledila otvoritev Mladih zmajev Golovec, ki ...

stroka | druženje

26. 9. 2023 Živa Mahkota

Medvrstniški sovražni govor: "Naj peče hrana, ne jezik!"

V zadnjih letih smo še posebej med mladimi, priča porastu in hkrati večjemu zavedanju sovražnega govora. Medvrstniški sovražni govor je odraz ...

stroka | duševno zdravje

21. 9. 2023 Mladi zmaji v sodelovanju s Kotányi

Kolektiv Bastardi: Za dobra stara vremena

Na petek, 11. avgusta, se je v galeriji Portal 2-7-7-7-8 odprla nova razstava kolektiva Bastardi z imenom Za dobra stara vremena. Tokrat je ...

stroka | umetnost

18. 9. 2023 Maruša Uhan

Vse najboljše Mreža MaMa!

Mineva 18 let od ustanovitve nacionalne mrežne organizacije Zavod Mladinska mreža MAMA, katere ponosni člani smo od leta 2014 tudi Mladi zmaji. ...

stroka

15. 9. 2023 Marko Taljan

Mestni inkubator S07 E02

Ko tole pišemo, smo v vročici poletja, kar je za nas čas, ko v našem Mestnem inkubatorju pospešeno načrtujemo novo sezono programa za ...

stroka | razpisi

31. 8. 2023 Tadeja B. Atkins

Lenča Malec: Pokliči me nazaj

V petek, 7. julija, se je na Špici, v okviru galerije Portal 2-7-7-7-8, odprla nova razstava Lenče Malec: Pokliči me nazaj. Lenča Malec (1997) ...

stroka | umetnost

2. 8. 2023 Maruša Uhan

Podmladek Photobooth

Na petek, 26. maja, je galerija Portal 2-7-7-7-8 otvorila sezono razstav. V govorilnici se je predstavil umetniški kolektiv Podmladek, katerega ...

stroka | umetnost

26. 7. 2023 Maruša Uhan

 • Mestna občina Ljubljana
 • Zelena prestolnica Evrope
 • Mesto literature
 • Urad RS za mladino
 • Movit - Zavod za razvoj mobilnosti mladih
 • Zavarovalnica Sava
 • Mreža MC LJ

Dostopnost spletišča

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje