Partnerstva

Pri uresničevanju svojega poslanstva, v središču katerega so mladi in njihove potrebe, smo Mladi zmaji zavezani k širšem sodelovanju z drugimi organizacijami. Cenimo transparentnost, zanesljivost in ustvarjalnost. Gradimo partnerske povezave s sorodnimi organizacijami doma in v tujini, najtesnejše vezi pa spletamo v Ljubljani.

Povezani žebljički
Povezani žebljički

Projekti in akcije z mestom Ljubljana

V sodelovanju z Mestno občino Ljubljana tradicionalno prispevamo pri projektih oz. akcijah mesta kot so Evropski teden mobilnosti, festival Bobri, predstavitvi organizacij velike mestne družine na sejmu Narava-zdravje, pri akciji Človek, čuvaj svoje mesto ipd. Z mestom iščemo nove priložnosti za večjo vidnost, nova sodelovanja in vključevanja mladih v zgodbe mesta.

Mreža mladinskih centrov Ljubljana

Povezani smo v Mrežo ljubljanskih mladinskih centrov in smo tudi njen koordinator. V njej sodelujemo z Mladinskim centrom Skupaj v skupnosti (Zavod MISSS), Salezijanskim mladinskim centrom Kodeljevo, Salezijanskim mladinskim centrom RakovnikMladinskim centrom BOB, Mladinsko postajo Moste (Združenje Sezam), Mladinskim centrom Ulca (Zavod Bob, Društvo GOR), dnevnimi centri Cona Fužine, Cona Korak, Cona Most, Cona Polje in Cona Cent’r (Cona – Skupnostni programi za mlade v okviru CSD Moste Polje), Mladinskim centrom Legebitra, Mladinskim centrom Vič in Mladinskim središčem Vič. Skupaj mladim v Ljubljani zagotavljamo okolje, kjer lahko najdejo tisto, v čemer so dobri in se zavedo svoje moči. Mreža to uresničuje tako, da povezuje mladinske centre v MOL in podpira njihovo delovanje, ozavešča o mladinskih centrih in priložnostih za mlade v Ljubljani. Z raznoliko vsebino in načinom dela je zgled vsem, ki se povezujejo v dobro mesta, gradi mostove med formalnim in neformalnim izobraževanjem, organizira in izvaja usposabljanja za mladinske delavce, je glas mladih in kredibilen sogovornik odločevalcev v mestu ter širše.

Mreža MaMA

Smo aktiven član in dobrodošel sogovornik nacionalne mrežne organizacije Zavod mladinska mreža MaMa, ki združuje in zastopa mladinske centre v Sloveniji. Mladi zmaji se redno udeležujemo klubov in posvetov ter drugih srečanj MaMe, na katerih prispevamo svoje znanje in izkušnje.

Mreža KROJ

Mreža Kroj je vez med ključnimi akterji na mladinskem polju ter spodbuja mlade, da si ustvarijo karierno pot. Mreža mladim omogoča dostop do kakovostnih informacij in odpira prostor za razvoj njihovih potencialov.

Mreža Mlada ulica

Mreža Mlada ulica je mreža, v kateri smo povezane organizacije, ki izvajamo mladinsko ulično delo v Ljubljani. Mreža skrbi za finančno in strokovno podporo mladinskim uličnim delavcem. Sodelujemo na usposabljanjih za mladinske ulične delavce, tematskih izobraževanjih, intervizijah, sestankih partnerskih organizacij ter pri organizaciji Streetstivala, osrednjega dogodka ljubljanskih mladinskih uličnih delavcev.

Prava zveza

Prava zveza je povezava šestih organizacij, ki se pod okriljem društva Ključ združujejo proti trgovini z ljudmi in proti nasilju. Vsako leto z mrežo izvedemo različne aktivnosti za mlade, informiramo ter organiziramo jesenski koncert.

Preventivni programi za mlade

Mladi zmaji smo vključeni v platformo Preventivni programi za mlade, ki je nacionalna multidisciplinarna mreža strokovnih delavk in delavcev, katera združuje predstavnike vladnih in nevladnih organizacij na področju socialnega varstva in mladinskega dela. Vključene organizacije izvajamo preventivne programe ter programe podpore in pomoči otrokom in mladostnikom, prikrajšanih za primerno družinsko življenje ter tistim s težavami v odraščanju. V mreži deluje 16 vladnih in nevladnih organizacij, s katerimi vsako leto pripravimo skupinsko akcijo Fusbaliga.

Mednarodna sodelovanja

Mednarodno sodelovanje je poleg delovanja v lokalni in nacionalni skupnosti ena izmed ključnih usmeritev Mladih zmajev. Mednarodnost uresničujemo s konkretnimi projekti, preko katerih gradimo trdna, dolgotrajna partnerstva z organizacijami, s katerimi si delimo vrednote in vizijo globalnega mladinskega dela. Preko sodelovanj prenašamo dobre prakse Mladih zmajev v evropski prostor in širše, pridobivamo nova znanja in mladim omogočamo raznoliko mednarodno udejstvovanje. Vključujemo se v različne programe, ki spodbujajo mednarodno udejstvovanje. Aktivni smo v sklopu programov Erasmus+, Evropska solidarnostna enota (European Solidarity Corps), Ustvarjalna Evropa (Creative Europe), Evropa za državljane (Europe for Citizens) in drugih.

Naše mednarodno udejstvovanje bogati članstvo v različnih mednarodnih mrežah. Smo del mednarodne mreže organizacij CONNECT International s sedežem v Bruslju, ustanovljene z namenom ustvarjanja inovativnih evropskih projektov, ki zagotavljajo integracijo digitalnih pravic in digitalne agende pri mladih in drugih aktivni državljanih. Preko Mestne občine Ljubljana smo vključeni v mrežo KEKS, ki ima svoj sedež na Švedskem in povezuje občine in mladinske centre s sistemom spremljanja kakovosti mladinskega dela Logbook. Z uporabo sistema beležimo učni učinek prostovoljcev in udeležencev v mladinskih centrih, izvajamo redno letno evalvacijo in s tem spodbujamo razvoj mladinskega dela. Smo tudi del kreativne in interdisciplinarne pobude Novi evropski Bauhaus, ki povezuje evropski zeleni dogovor z našimi življenjskimi prostori in izkušnjami ter združuje državljane, strokovnjake, podjetja in institucije, da bi ponovno zamislili trajnostno življenje v Evropi in zunaj nje.

Vključeni smo v evropsko podružnico Girls Rock Camp Alliance. Gre za mednarodno mrežo, v katero so vključene organizacije, ki izvajajo Girls rock program. V programu gre predvsem za opolnomočenje deklet na glasbenem področju in v širši družbi.

 • Mestna občina Ljubljana
 • Zelena prestolnica Evrope
 • Mesto literature
 • Urad RS za mladino
 • Movit - Zavod za razvoj mobilnosti mladih
 • Zavarovalnica Sava
 • Mreža MC LJ
 • Mladinsko delo

Dostopnost spletišča

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje