Center mladih Ljubljana

V središču Ljubljane nastaja nov osrednji mladinski center. Center mladih Ljubljana vključuje vse ravni delovanja mladih – druženje, povezovanje, sodelovanje, kreativnost in udejanjanje. Vizija novega centra mladih temelji na participativni praksi vključevanja mladih v procese delovanja – v sodelovanje, soustvarjanje, sooblikovanje in v soodločanje.

center-mladih-ljubljana
center-mladih-ljubljana

Že leta 2016 se je v okviru javne razprave o Strategiji za mlade 2016-2025 rodila zamisel o oblikovanju osrednjega mladinskega centra znotraj Mreže mladinskih centrov Ljubljana. Mestna občina Ljubljana je sprejela odločitev, da bo centru namenila prostor v Palači Cukrarna, ki je stanovanjski del nekdanje tovarne sladkorja. Objekt obsega približno 2.000 m2 površine, razporejene v 4 etaže. Prenova stavbe poteka v obdobju od 2022 do 2024.

V sodelovanju širokega spektra deležnikov, vzporedno z arhitekturno zasnovo, nastaja programska. Na temo osrednjega mladinskega centra organiziramo posvete, kjer izmenjujemo poglede, ideje, potrebe in razmisleke o tem, kako oblikovati program in skupnost, kjer lahko mladi uresničujejo svoje ideje, živijo skupnost, sanjajo ter soustvarjajo svoje mesto.

Vozlišče prihodnosti

Pri oblikovanju prostora in programa novo nastajočega vozlišča prihodnosti (otvoritev načrtovana v letu 2024) sledimo konceptu sočutja. Pri tem upoštevamo cilje medgeneracijskega povezovanja in solidarnosti, zagotavljanja varnega in ustvarjalnega okolje ter dobrega počutja. Ljubljana bo tako dobila prostor in programe za razvoj mesta mladih, aktivnih državljanov, zagovornikov sočutja in prinašalcev pozitivnih sprememb mestu in skupnosti.

Palača je priložnost, da Ljubljana pridobi edinstven primer dobre prakse celostnega pristopa k mladim, okrepi prizadevanja za izražanje njihovega glasu ter novo perspektivo mladih prenese v vse vidike mestnega življenja.

Sodelujte

Vabimo vas, da svoje želje, interese, potrebe in ideje, kako oplemenititi PROSTOR, VSEBINE in SKUPNOST osrednjega mladinskega centra v Ljubljani, delite z nami.

Kontakt:

Ksenja Perko
051 659 021
ksenja@mladizmaji.si

  • Mestna občina Ljubljana
  • Zelena prestolnica Evrope
  • Mesto literature
  • Urad RS za mladino
  • Mreža MC LJ