Kaj Ljubljani prinaša 5.generacija Idejalistk in Idejalistov iz Mestnega inkubatorja?

matic_ilustracija-scaled[1]

Letošnje prijave idej mladih med 18. in 29.letom v program ‘Kaj je dobro in je lahko še boljše? ‘v Mestnem inkubatorju, so v mesecu novembru prinesle živobarven navdih v sivino vsakdana. Pandemija in neskončna megla sta prav zahrbtno zarezovali tanke brazde v radost in motivacijo, ki jo v svoji biti prinaša ustvarjalnost.

Z iznajdljivostjo, vztrajnostjo in potrpežljivostjo, smo izvajali komunikacijsko kampanjo, s katero smo mlade v Ljubljani vabili v naš program uresničevanja idej. Uspelo nam je pridobiti rekordno zanimanje in v program je prispelo kar 37 idej. V program lahko zaradi načina dela in kakovosti procesa, ki ga izvajamo, sprejmemo 15 idej. Zato je bil izbor, ki ga izvaja vsebinski odbor, v sestavi Ksenja Perko, Sonja Čandek, Kaja Vuk in Tadeja Bučar Atkins, precej zahteven. Težko je bilo ne izbrati vseh prispelih idej. Iz njih je namreč vel optimizem, zazrtost v prihodnost, družbena angažiranost in podjetniška naravnanost. Zato ob tej priložnosti čestitke vsem, ki ste prijavili svoje ideje. In tudi povabilo, da znova poskusite prihodnjič, če si vaša ideja v sezoni 2020/21 ni utrla poti v program.

matic_ilustracija-scaled[1]

Tokrat vse delavnice v spletni obliki

Za osvežitev spomina – program ‘Kaj je dobro in je lahko še boljše?’ sestavljajo delavnice ter mentorska in finančna podpora za vse tiste, ki svoje ideje uspešno prijavijo s projektnim načrtom. Letos smo celoten program delavnic prenesli v spletno obliko, po odzivu komisije na prijavljene projektne načrte, tudi ocenjujemo, da zelo uspešno. Od izbranih 15 idej v program, je projektne načrte uspešno prijavilo 13 ekip ali posameznikov.

Odziv komisije na prijavljene projektne načrte

Po delavnicah je prijavljene projektne načrte pregledala in ocenila komisija, v sestavi Uroš Skrinar, Katarina Gorenc in Marko Ocvirk. Njihovo splošno oceno vam kar posredujemo v celoti:

“Na splošno ocenjujemo, da je kakovost letošnjih projektnih prijav bistveno boljša v primerjavi z lanskimi. Še posebej se to vidi v opredelitvi projektnega managementa (časovnica in finančni načrt), kot tudi v delu, ki se nanaša na vsebinsko opredelitev (vpliv projekta na okolje, odnose in kakovost življenja). Iz projektnih prijav je razvidno, da mladi dejansko odgovarjajo na potrebe vrstnikov in potrebe skupnosti, kar daje dodano vrednost prijavljenim projektom ter razpisu, kot celoti. Navdušujoče je brati takšne projektne ideje mladih! V večini primerov je zelo dobro opredeljena tudi osebna motivacija prijaviteljev, kar ocenjujemo kot zelo pozitivno, še posebno iz predlogov izhaja nota solidarnosti, kar je pohvalno. Prijavni obrazec je dobro zastavljen in iz njega je bolj vidna struktura projektnega predloga, ki daje več jasnosti in razumljivosti.”

Kdo so mlade Idejalistke in Idejalisti ter njihove ideje v letošnjem programu?

Mladi, ki stopajo ali že hodijo po svoji profesionalni poti, mladi, ki jim je mar za soljudi, mladi, ki vidijo možnosti sprememb, mladi, ki verjamejo v skupnost, mladi, ki želijo aktivno udejanjati svojo prihodnost. Mladi, ki dajejo mestu ideje in ustvarjalne rešitve, za vse.

Karin Šket: Pridipravi – dogodki v naravi za mlade oskrbovalce

Mladi oskrbovalci so mladi, ki poleg svojih vsakodnevnih nalog in vlog, opravljajo naloge, ki so običajno odgovornost odraslih. Opravljajo pomembne naloge nege, pomoči ali podpore članu družine, ki je invaliden, ima eno od kroničnih bolezni, težave z mentalnim zdravjem. S projektom želimo razvijati bolj celostno in trajnostno podporo mladim oskbovalcem, ozaveščati javnost o njihovi vlogi ter ustvarjati prostor za povezovanje, druženje in razvoj igrivosti pri mladih oskbovalcih. Izvajani bodo dogodki, v naravnem zelenem prostoru Ljubljane, da mladi oskrbovalci dobijo izkušnjo narave kot vira podpore, ki je vedno dostopne in je v svojem okolju pogosto ne dobijo.

Podporna organizacija: Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje

Gaja Koler z ekipo: Jarše pod zvezdami – oživljanje javnega prostora s serijo dogodkov

Ideja se je rodila ob opazovanju zapuščenega igrišča v Jaršah in sanjarjenju o tem, kako bi lokalni skupnosti ponudila prostor za povezovanje in preživljanje prostega čas; kako bi se lahko družili in kulturno udejstvovali ob primerni medosebni razdalji navkljub epidemiji; kako bi lahko učencem OŠ MDJ, ki imajo težave v socialni integraciji ponudila prostor za vključevanje v družbo, priložnost za urjenje prosocialnih veščin in osebnostni razvoj ter kako bi lahko zapuščeno igrišče OŠ Mladinskega doma Jarše (MDJ) postalo prostor za ulično delo.

Podporna organizacija: Mladinski dom Jarše

Filip Zupančič in David Kene: Rastlinice – platforma za izmenjavo rastlin

Kaj lahko postori ljubezen do gojenja sobnih rastlin? Želi spoznati še druge rastline, ki domujejo v stanovanjih Ljubljančak in Ljubljančanov. Zato bo nastala platforma, kjer si bodo lahko uporabniki izmenjevali sobne rastline. Ter se skozi izmenjavo povezovali, delili izkušnje in znanje. Projekt se bo izvajal na področju celotne Ljubljane, z možnostjo širitve na celotno Slovenijo. Platforma bo dostopna na spletni strani: www.rastlinice.si.

Podporna organizacija: Mladi zmaji

Karmen Ponikvar in Eva Mulej: Zvočni lišp – novo življenje zapuščenih prostorov z eksperimentalno glasbo

Vizija dajanja nove podobe nečemu zavrženemu, zapuščenemu, je porodila idejo ob opazovanju pomanjkanja prostorov, zlasti javnih, za umetniško izražanje v Ljubljani. Kaj če lokacijam, kot so peskokop Nove Jarše, podhod Ajdovščina ali Plava laguna, zapuščena hiša na Masarykovi, prinesemo nekaj navdiha in zvočne šminke? Z glasbenim dogodkom obrobnega žanra – eksperimentalne glasbe – želiva opozarjati na neizkoriščene ali podizkoriščene javne prostore v mestu, ki se lahko uporabijo za umetniško izražanje.

Podporna organizacija: Mladi zmaji

Pridipravi-Jarse-pod-zvezdami-Rastlinice-Zvocni-lisp[1]

Jerneja Jelen in Klara Podergajs: Modni rastlinjak – platforma za večjo dostopnost do rabljenih oblačil

Ideja je nastala z namenom navduševanja in izobraževanja javnosti za oblačenje in kupovanje oblačil iz druge roke. Nastala bo spletna trgovina in Instagram profil, kjer bodo svoje mesto našla oblačila iz fizičnih trgovin in od ljudi, ki želijo svojim oblekam podariti drugo življenje. Izobraževalne vsebine bodo izvirale iz sodelovanja z društvom Fous, fundacijo Umanotera, s centri za ponovno uporabo in podobnimi organizacijami v Ljubljani. Ob zaključku projekta bo 10% prihodkov namenjenih organizaciji za pomoč ženskam v stiski.

Podporna organizacija: Etnološko društvo Hmeljarska vas

Patricija Fašalek: Zgodba, moja genijalna prijateljica – pomoč za boljše počutje skozi zgodbe

Študije so že pokazale, da je v drugem valu epidemije, od oktobra dalje, možno zaznati 30-odstotni porast duševnih stisk in prošenj za pomoč. Strokovna pomoč ni vedno dostopna, zato potrebujemo še druge načine, h katerim se lahko kjerkoli in kadarkoli zatečemo. Pomoč z zgodbo deluje kot proces, kjer pride di identifikacije z likom, kar lahko vodi do katarze in nato samorefleksije. Pri procesu pisanja se ustvari empatija do lika, ki je empatija do nas samih, kar privede do pozitivnih občutkov, razumevanja in sprejemanja. Pomoč z zgodbo bo izvedena skozi tri srečanja, pod vodstvom nagrajene pisateljice Nataše Konc Lorenzutti, usposobljene za delo z ljudmi z duševnimi stiskami.

Podporna organizacija: DIVJA MISEL, Inštitut za neprofitno komunikacijo

Luka Peršolja in Lira Jurkovič: 3DEvents – platforma za virtualizacijo prostorov druženja ter dogodkov

Nastal bo tridimenzionalni virtualni mladinski center. ČMC Črnuče bo prenešen v računalnik, da se bodo lahko obiskovalci sprehajali po njem, se družili med sabo, pogovarjali in izvajali različne aktivnosti, kot so to lahko počeli v živo,. V tem prostoru bo možno predvajati in gledati videe, glasbo ter se pogovarjati z drugimi obiskovalci in delavci mladinskega centra. S tem bova stikom prek računalnika vrnila občutek fizične interakcije, ki jo trenutna orodja kot so Zoom in Discord ne omogočajo. Po zaključku projekta pa se lahko virtualizirajo tudi drugi mladinski centri. Platforma je prenosljiva tudi na druge dogodke kot so sejmi, predavanja in koncerti.

Podporna organizacija: Mladi zmaji

Modni-rastlinjak-Zgodba-moja-genialna-prijateljica-3D-Events[1]

Polona Pocek z ekipo: ŠtePlac – naš plac! – spodbujanje uporabe javnih površin

Naša ideja je nadgraditi že nastajajočo infrastrukturo v Štepanjskem naselju, ki jo trenutno iz urbanega zunanjega pohištva ustvarja Mladinska postaja Moste. V sodelovanju z njimi bo skupina osmih študentk socialne pedagogike »ŠtePlac« vsebinsko nadgradile, saj smo na podlagi ocene stanja prepoznale potrebo po brezplačnih, organiziranih, aktivnih načinih preživljanja prostega časa lokalne skupnosti. S projektom si prizadevajo za spodbujanje (samostojne) uporabe javnih površin, povezovanje v skupnosti oz. medgeneracijsko mreženje. Glavni doprinosi projekta so spodbujanje rabe javnih površin, trajnostni odnos do okolja izven centra mesta in kakovostno ter aktivno preživljanje prostega časa ciljne populacije.

Podporna organizacija: Združenje mladih, staršev in otrok Sezam

Steplac[1]

Ivan Kovač: Mesec draga – razvijanje drag scene in kulture

V primerjavi z Zahodno in Srednjo Evropo, je drag kultura pri nas dokaj majhna. Čeprav imamo številne nadarjene drag performerje, a številni med njimi so se v preteklosti odločili za odhod v tujino. Zakaj ne bi Ljubljana postala eden od epicentrov drag kulture? Na kratek rok želi projekt ljudem ponuditi zabavne in informativne dogodke, na dolgi rok pa predstavljenj draga kot legitimne umetnosti, ki je vredna pozornosti in vlaganja vanjo. Tako lahko nastane tudi platforma za slovenske drag perfomerje, za ustvarjanje in delo v Sloveniji. Cilj projekta je predstaviti drag umetnost, življenje kraljic preobleke in proces ustvarjanja draga ter vzpostavljanje razumevanja LGBTIQ+ skupnosti.

Podporna organizacija: Društvo ŠKUC

Eneja in Asja Šuštaršič: Reciklarnica – potiski rabljenih oblačil z unikatnimi dizajni

Problematika kopičenja odpadkov in onesnaževanja planeta je v zadnjih letih vedno bolj aktualna. Vse več posameznikov se zaveda, kako pomembno je, da vsak pri sebi dela na spremembah, ki lahko na dolgi rok pomagajo družbi in planetu. Za netipične potrošnike, ki se zavedajo potrošne kuture in so do nje družbeno kritični, nastaja projekt, ki temelji na unikatnih dizajnih, s potiski na oblačilih, ki jih imajo posamezniki že doma ali pa jih kupijo v “second hand” trgovini. Za potisk se uporabi tehnika sitotiska, saj ta predstavlja najbolj kakovostno in trajno obliko tiskanja. Ta sestrski projekt bo v okviru Mestnega inkubatorja izpeljal zagonski del ideje, ki je zastavljena kot dolgoročni projekt.

Podporna organizacija: Trgovina in storitve, Maja Zupančič, s.p.

Maks Levičar: S ceste na igrišče – povabilna akcija na športna igrišča, v zeleno, zdravo okolje

V okolici Tomačevega ni dovolj možnosti za aktivno preživljanje prostega časa mladih. Vpeljevanje v bolj aktiven, športen slog. Maks se zaveda, da šport ni všeč vsem, dostikrat odvrača zaradi zahtev po hitrosti, moči, spretnostih, potrebnih za uspeh. Pri softballu pa zaradi specifike same igre, pridejo do izraza tudi ‘manj športne’ osebe. V okviru projekta bo pripravljen niz športnih tekmovanj, za dekleta in fante, ki so drugačna, dinamična in zelo zanimiva. Za naprej pa se mladi lahko vključijo v klub, če jih bo softball pritegnil. Če uspemo le nekaj mladih spraviti s ceste na igrišče, bomo naredili zelo veliko.

Podporna organizacija: Baseball Softball klub Ljubljana

Patrik Dvorščak: Jaz ustvarjam zate, ti zame – aktivno vključevanje mladih v proces umetniškega izražanja

Ideja je, da mlade aktivno vključimo v proces umetniškega izražanja. Vsak način izražanja čustev omogoča, da sprostimo svoja čustva, svojo energijo. V današnjih časih so izražanje čustev, socialna interakcija in spodbujanje ustvarjalnega načina razmišljanja še bolj pomembni, zaradi vpliva sodobne tehnologije ter razmer, povezanih z epidemijo. Pri teh delavnicah bi se učili izražati likovno, kjer se bodo ustvarjalo na nesimboličen način, česar se otroci v šolah ne učijo (tam največkrat upodabljajo predmete in osebe le po spominu ali opazovanju), tu pa bi se izražali le z barvami. Delavnice bosta vodila umetnika Patrik Dvorščak in Tina Sapundžič, ob zaključku delavnic pa bo tudi razstava. Vpliv socialnih omrežij ter kriznih razmer na družbo v današnjem času umetnika občutita na lastni koži. Zato vidita, da je za otrokov zdrav razvoj nujno potrebna socialna interakcija, kreativna igra in soočanje z naravnim svetom. Namen projekta je, da mladi uvidijo nove dimenzije izražanja čustev.

Podporna organizacija: Mladi zmaji

Mesec-draga-Reciklarnica-S-ceste-na-igrisce-Jaz-ustvarjam-zate-ti-zame[1]

Rok Omejec z ekipo: Renaissance Radio – platforma podcastov

Ustvarjanje možnosti samoizraza za mlade glasbenike, je gonilo in vodilo projekta. S katerim želi ekipa dvigniti prepoznavnost mladih ustvarjalcev, sočasno pa tudi producirati družbenokritične vsebine. Renaissance Radio bo temeljil na podcastih, in z gostiteljstvom mladih glasbenikov in glasbenih poznavalcev promoviral nove glasbene sounde ter tako podpiral lokalen, strpen, solidaren in trajnosten način življenja. Ekipo sestavljajo Rok Omejec, Hana Barši Palmić, Luka Smrečnik, Gaj Kolšak. Glavna motivacija je možnost proaktivnega dela, ki je tesno povezano z glasbo in kulturo aktualnega časa. Vsi člani ekipe si želijo sooblikovanja kulturnega prostora, ki bo popestrilo glasbeno sceno in mladim dalo nove možnosti izkušenj in povezovanja.

Podporna organizacija: Mladi zmaji

Renesansa-mladih[1]

Pomen podpornih organizacij

Za vsako ekipo Idejalistk in Idejalistov stojijo mentorji, ki prihajajo iz podpornih organizacij. V letošnji sezoni je poleg Mladih zmajev mentorsko vlogo prevzelo še 8 organizacij. V prihodnosti želimo, da je tovrstnih organizacij, pa naj bodo to podjetja ali NVO-ji, še več takšnih, ki jim mentorstvo mladim predstavlja pomembno vrednoto v organizacijski kulturi in delovanju.

Nenazadnje, hvala MOL-u, da podpira Mestni inkubator in v njem vidi vse bolj pomemben projekt za še bolj kakovostno življenje mladih v Ljubljani in mesta samega.

“Stay tuned!”

 • Datum
  Torek, 12. 1. 2021
 • Avtor
  Kaja Vuk
 • Foto
  Udeleženci Mestnega inkubatorja
 • Oznake
  #mestniinkubator, #mi2020

Podobne novice

Razpis za delovno mesto: Vodja mladinskih programov mobilnega mladinskega centra Ljuba in Drago

Mladi Zmaji razpisujemo delovno mesto  – Vodja mladinskih programov VII/1 – M/Ž – področje uličnega dela in mobilnega ...

razpisi

22. 9. 2023 Marko Taljan

Ideje mladih v Ljubljani, dobrodošle!

Odprli smo prijave za 8. generacijo Idejalistk in Idejalistov, uresničevalk in uresničevalcev idej v Mestnem inkubatorju. To so mladi med 18 in 29 ...

razpisi

14. 9. 2023 Mestni inkubator

Razpis za delovno mesto: Specialist za mladinsko delo

Mladi Zmaji razpisujemo delovno mesto  – Specialist za mladinsko delo VII/2 – M/Ž v četrtnem mladinskem centru, za nedoločen ...

razpisi

5. 9. 2023 Marko Taljan

Mestni inkubator S07 E02

Ko tole pišemo, smo v vročici poletja, kar je za nas čas, ko v našem Mestnem inkubatorju pospešeno načrtujemo novo sezono programa za ...

razpisi | stroka

31. 8. 2023 Tadeja B. Atkins

Soba pobega - mednarodne priložnosti za mlade

Skupina mladih se odpravi na potovanje z vlakom po Evropi. V kupeju najdejo pozabljen kovček. Bodo lahko v 45 min ugotovili komu pripada kovček in ...

druženje | mednarodno | razpisi

4. 7. 2023 Živa Mahkota

Natečaj za mlade nadarjene umetnike Prihodnost Evrope: Zelena koda

Mladi zmaji, v sodelovanju s partnerskimi organizacijami iz Španije, Belgije in Srbije v okviru projekta Bite of Art 2.0 objavljamo odprti ...

mednarodno | umetnost | razpisi

13. 6. 2023 Marko Taljan

Ponovitev razpisa za delovno mesto: Specialist za mladinsko delo

Mladi Zmaji razpisujemo delovno mesto  – Specialist za mladinsko delo VII/2 – M/Ž v četrtnem mladinskem centru, za nedoločen ...

razpisi

9. 6. 2023 Marko Taljan

Naši busi so mednarodne zvezde!

Naša avtobusa Borc ter Ljuba in Drago sta na pot zmajevskega mladinskega dela v zadnjih mesecih popeljala raznolike mednarodne goste. Na obisku so ...

mednarodno | razpisi | stroka

6. 6. 2023 Živa Mahkota

Mestni inkubator S07 E01

Predstavljamo vam prve štiri ideje in posameznike ter ekipe, ki so v letošnji sezoni stopili na pot uresničevanja svojih idej v Mestnem ...

razpisi

29. 5. 2023 Tadeja B. Atkins

Znani so prijavitelji, ki bodo v letu 2023 soustvarjali z Mladimi zmaji

Uspešno smo zaključili še eno javno povabilo za soustvarjanje programa Mladih zmajev. V letu 2023 bomo financirali 13 programov, ki bodo dodatno ...

razpisi

25. 4. 2023 Barbara Rehar

Ponovitev razpisa za 2 delovni mesti: Specialist za mladinsko delo

Mladi Zmaji razpisujemo 2 delovni mesti – Specialist za mladinsko delo VII/2 – M/Ž v četrtnem mladinskem centru, za nedoločen čas s polnim ...

razpisi

22. 4. 2023 Marko Taljan

Razpisujemo delovno mesto – Koordinator VII/1 – M/Ž v glavni pisarni

Mladi Zmaji razpisujemo delovno mesto – Koordinator VII/1 – M/Ž v glavni pisarni, za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Ljubezen do ...

razpisi

12. 4. 2023 Marko Taljan

 • Mestna občina Ljubljana
 • Zelena prestolnica Evrope
 • Mesto literature
 • Urad RS za mladino
 • Movit - Zavod za razvoj mobilnosti mladih
 • Zavarovalnica Sava
 • Mreža MC LJ

Dostopnost spletišča

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje