Kaj je dobro in je lahko še boljše 2018

Pozor, ideje na delu! Nova generacija snovalcev pozitivnih sprememb v mestu je ideje pognala v življenje. Zato pričakujte še več dobrega in še boljšega v vaši soseski, na faksu, v skupnosti. Predstavljamo vam vseh 14 idej in njihove idejaliste, ki so po izboru komisije prejeli finančno in mentorsko podporo v aktualnem programu “Kaj je dobro in je lahko še boljše?”. Za fotografije sta poskrbela udeleženca programa Mirjam Čančer in Andrej Lamut.

01_Mestni-inkubator_web-24[1]
01_Mestni-inkubator_web-21[1]

Razlika med zamislijo in dobro idejo je v uresničitvi. Udeleženci programa so v novembru in decembru pilili svoje ideje in se izurili v pisanju projektnega načrta, svoje domišljene ideje pa bodo uresničili do 30. junija 2019. Spremljali bomo njihovo pot in vas obveščali o napredku in odkritjih, se skupaj z njimi veselili in jih pospremili čez ciljno črto. V ponos nam je, da se v Mestnem inkubatorju kalijo ideje izjemnih in aktivnih mladih, nove generacije strokovnjakov in profesionalcev, ki si v Ljubljani želijio pozitivne spremembe in boljše življenje za vse.

mi2018a[1]

ana žnidaršič

MAGOA / skupnost ali novodobna zadruga umetnikov v mestu (ekipa: Ana Žnidaršič, Žan Zelič in zunanji sodelavci)

Vzpostavljanje, gradnja in razvoj platforme za povezovanje lokalnih umetnikov in ljubiteljev umetnosti, ki si želijo več ustvarjalne svobode ter pristnih stikov znotraj lokalne kreativne mreže. Spletna oblika platforme že živi na naslovu www.magoamagazine.com, sledila pa ji bo še tiskana publikacija. Ustvarjalci želijo prispevati k umetniškem in kulturnem udejstvovanju v Ljubljani in njeni širši okolici, spodbujati lokalno produkcijo z mentorstvom in promocijo perspektivnih umetnikov. Zlasti pa je njihov cilj zgraditi skupnost umetnikov v mestu, ki pomeni povezovanje lokalnih ustvarjalcev za doseganje skupnih rezultatov in boljših rešitev. Vzpostviti želijo odprt prostor, kjer lahko mladi, še neuveljavljeni umetniki objavljajo svoja dela in imajo pri tem popolno umetniško svobodo. Pri projektu jim je zelo pomemben proces, v katerem izdelki nastajajo – pozitivna atmosfera, v kateri vladata vzajemna korist in pravičen odnos.

maja kogovšek

BRLOG / kotiček za kakovostno projektno in skupinsko delo na Pedagoški fakulteti (ekipa: Maja Kogovšek, Kristjan Jenko, Eva Remec, Tjaša Frančeškin, Katarina Rupar)

Ekipa snovalcev je opažala, da pomanjkanje prostora za skupinsko delo na Pedagoški fakulteti pogosto vpliva na motivacijo in kakovost opravljenega projektnega dela. Zato hočejo izboljšati pogoje za delo in skupaj s študenti arhitekture in strokovnjaki za reciklažo preoblikovati neuporabljen prostor na Pedakoški fakulteti v prostor, ki ga študentje in dijaki lahko uporabljajo kot projektni kotiček. Tako bo organizacija skupinskega dela lažja, večja bo produktivnost, kreativnost, izboljšan poztitivni vpliv na odnosne procese, posamezniki se bodo lahko bolje povezali, lažje komunicirali in se spopadali z izzivi, posledično pa bodo boljši tudi rezultati.

maj hrovat

BEVO – biološko, ekološko, organsko, vegansko / razvoj tehnologije za prihodnost prehrane skozi fermentacijo (ekipa: Maj Horvat, Luka Sinček, Žan Hozjan, Krista Lokar)

Projekt želi pomagati reševati problem hranilne nepopolnosti in težav s prebavo pri veganskem načinu prehranjevanja, z uporabo tradicionalne azijske fermentacije, prilagojene za slovenski prostor – z uporabo tradicionalnih sestavin in kulturne prehranske dediščine. Prehransko revne surovine tekom fermentacije lahko postanejo obogatene z vitamini in esencialnimi aminokislinami. Ekipa razvija tehnologjio, ki omogoča uporabo organskih odpadkov iz lokalnih predelovalnih industrij – odpadni slad iz pivovarstva in odpadne kavne usedline iz mestnih kavarn. Odpadki se tako uporabijo kot surovina za proizvod izdelka in embalaže. Projekt je korak v smeri prehranske samozadostnosti Ljubljane in reševanja problema odpadkov, mesto postane še bolj zeleno in skladno s filozofijo trajnostnega razvoja in krožnega gospodarstva. Velik pomen pa ima v projektu tudi vključevanje mladih v znanost in industrijo.

aleš golob

IGRAJMO SE: LACROSSE / športne delavnice in promocijske dejavnosti, ki otrokom približajo šport lacrosse

Aleš želi s predstavitvijo novega zanimivega športa lacrosse ponuditi drugačne fizične aktivnosti in preživljanje prostega časa za otroke, tako spodbujati zdrav življenjski slog, razvoj komunikacijskih in socializacijskih veščin, učenje sodelovanja in dela v ekipi ter tudi spoznavanje kulture ameriških staroselcev, od koder šport izvira.

jan gamberger

PTIČJA HIŠICA ZA STRPNO LJUBLJANO / serija skupnih srečanj za otroke iz azilnega doma in slovenske osnovnošolce (ekipa: Jan Gamberger, Miha Stele, Tina Matjaž in Katja Begelj)

Ekipa je projekt usmerila k ozaveščanju o tem, da so osebe, ki prebivajo v Azilnem domu, tudi ljudje, prav tako kot mi vsi. Zato so zasnovali serijo skupnih srečanj za otroke, nastanjene v Azilnem domu Vič in slovenske otroke, v starosti od 5. do 9. razreda osnovne šole. Otroci se na srečanjih spoznavajo in skozi delavnice izdelajo ptičje hišice, ki jih nato postavijo na različne lokacije po Ljubljani. S skupnimi delavnicami za otroke iz Azilnega doma in lokalne otroke želi projekt spodbuditi k sodelovanju in razumevanju drugačnosti ter širjenju strpnosti. Potek projekta bo fotografsko dokumentiran, z namenom da ob zaključku projekta sledi fotografska razstava, ki bo še dodatno ozaveščala širšo javnost o pomenu strpnosti.

petra filipič

NEMŠČINA PREKO GLASBE / program učenja nemščine na zabaven način (ekipa: Petra Filipič, Žiga Dvoršak, Manuela Korečič, Katarina Gerjevič, Nik Koreza)

Mladi dajejo premalo poudarka učenju nemščine, kasneje pa z obžalovanjem ugotavljajo, da je znanje nemščine koristno in je dobra kompetenca pri iskanju zaposlitve. Petra zato išče nove mehanizme, ki lahko motivirajo mlade k vestnejšemu učenju nemščine. Od tod ideja približanja nemščine skozi glasbo, ki je v pozitivnem nasrsprotju s suhoparnostjo šole. Poleg delavnic, kjer bodo udeleženci prisluhnili nemškim izvajalcem glasbe, tolmačili in analizirali njihova besedila, bodo na delavnicah tudi pisali svoja besedila, zanje bo organiziran nagradni natečaj in za zaključek tudi družabni dogodek s koncertom nemške skupine. V ekipi s projektom prispevajo k večjemu znanju nemščine, kar pa tudi pozitivno vpliva na razvoj gospodarstva, turizma in kulture v mestu.

neža ambrožič

FILOZOFANJE / filozofski krožek

Produktiven način reflektiranja lastnega življenja in družbe, razvijanje sposobnosti introspekcije in preizpraševanja lastnih predsodkov, pridobitev veščin kreativnega reševanja problemov – vse to pozitivno vpliva na lastna življenja, meodsebne odnose, medijsko in splošno pismenost. Mladim je uporaba filozofije lahko orientacija v žviljenju, zato Neža s svojim projektom ponuja spoznavanje filozofije na neakademski in poljuden način. Serija 12 srečanj bo udeležence vodila skozi pripravljene tematske sklope in omogočila javni dostop do znanja, ki je navadno zaprt v hermetična akademska okolja.

blaž kranjc

EACH ONE TEACH ONE: THE CREW / formalizacija pedagoških procesov znotraj kulturno-umetniških disciplin hip-hop-a (ekipa: Blaž Kranjc, Igor Večerič, Bogdan Nižič, Niko Okorn, Marko Kocjan, Maksim Azarkevič)

Hip-hop je ljudsko izročilo, zato želi Blaž z ekipo oblikovati predajanje hip-hop znanja, ki pa bo strokovno, preverjeno in kakovostno; z metodami dela, ki naslavljajo znanje, sposobnosti in odnos ter zagotavljajo izkustveno učenje. Osnovni namen je spodbujanje kreativnosti, solidarnosti, možnosti izražanja in soustvarjanja na področju hip-hopa. Projekt je inovacija, ki povezuje pedagoški, socialni in mladinski sektor, ter z neformalnim izobraževanjem, mentorsko podporo in prvo strokovno literaturo vzpostavlja platformo za kreativno udejstvovanje in rast posameznika s plesnimi, slikarskimi, pevskimi in instrumentalnimi dejavnostmi. Projekt je prispevek k razvoju skupnosti, spodbuja mlade k fizični aktivnosti in zdravemu načinu življenja, z dostopnostjo vsebin za mlade z manj priložnostmi spodbuja vključevalnost družbe in s kulturnim udejstvovanjem prispeva h kakovosti življenja v Ljubljani. Navdih pa prihaja iz časov suženjstva, ko je bilo sužnjem izoraževanje onemogočeno; zato ko se je nekdo naučil računati ali brati, je postala njegova dolžnost naučiti še nekoga drugega.

veronika simončič

SPLAKNIMO SKRBI – VAREN PROSTOR ZA TVOJ PROBLEM / vzpostavitev fizičnega prostora za pomoč srednješolcem (ekipa: Veronika Simončič, Mirjam Selšek Štanta, Marjana Demšar, Veronika Rogelj, Nežka Birk, Neža Kernel, Aurelija Jurca)

V raziskavi o duševnih stiskah mladih je bilo ugotovljeno, da mladi prepozno pridejo po pomoč – ko je že res hudo. Srednješolci se spopadajo z ogromno skrbmi, ni pa učinkovitega sistema ali varnega okolja, kamo bi te skrbi sporočili, niti se ne znadjejo v iskanju pomoči. Ekipa želi ljubljanskim srednješolcem ponuditi izviren varen prostor, kjer lahko izrazijo svoje skrbi ter pridobijo pomembne informacije, kam se lahko zatečejo po pomoč, če jo potrebujejo. Dijaki tako dobijo prostor, kjer lahko izrazijo svoje skrbi, težave, strahove, prav tako pa dobijo potrebne indformacije, kam se lahko obrnejo za pomoč. Veliko dijakov namreč ne ve, da obstajajo različna društva in organizaceije, ki jim lahko pomagajo.

dali regent

FILOZOFSKA KAVARNA / prenos akademske filozofije v vsakdanje okolje

Ker je filozofija nadvse uporabna za vsakdanje življenje, želi Dali širiti in podajati filozofska znanja in metode splošni javnosti. Projekt je namenjen tistim, ki jim je mar za skupnost, za mesto in zase. Filozofska kavarna pomeni vaje v zastavljanju pravih vprašanj, dejavnost prevpraševanja in ustvarjanja pojmov, oblikuje prostor za demokratično in spoštljivo debato o perečih temah, dolgoročno pa pomeni nastanek skupnosti, ki iskreno stremi k izboljšavam mesta ter je sposobna k takim izboljšavam tudi konstruktivno pristopiti. FIlozofska kavarna se tako razvije v ‘thinktank’, ki misli v dobro mesta.

jerica furman

IMENITNICA / varen prostor rezerviran za dekleta

Raziskave kažejo, da so milenijke še posebej ranljiva skupina za razvoj težav v mentalnem zdravju in občutijo stres dvakrat močneje v primerjavi s fanti iste starostne skupine. Jerica je s tem v mislih zasnovala sklop srečanj za študentke, da jim ponudi varen prostor, kjer lahko dekleta raziskujejo svoje dožvljanje, okrepijo svojo samozavest, se osredotočijo na svoje potenciale in jih še dodatno razvijejo ter dobijo konkretna orodja za upravljanje s stresom. Pozitivni učinki se pri udeleženkah srečanj kažejo skozi zavedanje o lastni vrednosti, jačajo se potenciali posameznic in ko te pokažejo svoje potenciale družbi in mestu, s svojim zgledom lahko delujejo kot motivacija za druge.

eva ostanek z ekipo

NOVA POMLAD / glasbeno-gledališko delo

Avtorski mjuzikl ali dramsko-pevsko-plesna izvedba za posameznikovo razmišljanje in izpostavljanje lepot življenja. O idealih in željah, za spodbujanje mladih umetnikov k ustvarjanju in izražanju svojih idej, ki bodo pripomogle k novim projektom. Naokrog po šolah in dvoranah, za pričaranje pozitivnih občutenj obiskovalcev po predstavi. Projekt, ki ga Eva s soustvarjalci pripavlja, želi biti tudi zgled za mlade, s katerim se lahko vidi, kaj s(m)o mladi sposobni storiti, če nas nekaj veseli.

ela zajšek s sodelavci

VITEZI IN VITEZINJE / pilotni projekt za podporo mladim pri karieri

Kako pokazati mladim, da je uresničljivo tudi tisto, kar se zdi nedotakljivo in se od tega lahko tudi uspe in živi? Tako, da povežeš mlade in uspešne, izkušene osebe, da povežeš mlade in njihove vzornike na osebnih srečanjih. Tako želi Ela s projektom ponuditi pomoč mladim pri doseganju kariernih ciljev in sicer s spoznavanjem svojih vzornikov oz. znanih in uspešnih oseb na svojem strokovnem, profesionalnem področju. Projekt želi podpirati mlade in skrite talente, da razvijajo tisto, v čemer so dobri. Jim dati potreben zagon, podporo in motivacijo, saj je jasno, kako pomembno je to pri doseganji ciljev in padcev, ki jih pot prinese. Projekt želi ponuditi pomoč čim več mladim, ki jih obdaja (napačno) mišljenje, da so njihove sanje lahko le hobiji in nič več kot to. S tovrstno podporo mladim pa projekt vpliva tudi na razvoj in uspešne zgodbe mesta.

lea kovačič in tia mavrič

SLADKORNICA / delavnice za mladostnike s sladkorno boleznijo tipa 1 in njihove svojce

Projekt je namenjen vzpostavitvi zaupnega prostora in svetovanja za mlade s sladkorno boleznijo tipa 1, ki drastično vpliva na vsakdan, sklepanje prijateljstev, odnose nasploh, hobije, šolanje. Lea in Tia sta si zamislilit delavnice, kjer se pogovarja in uči spoprimjemanja z boleznijo in z vsemi težavami, ki pridejo z njo. Na ta način mesto kaže podporo sladkornim bolnikom tipa 1 in stremi k vključevalni družbi, pomaga pri destigmatizaciji bolezni, z delavnicami na šolah prispeva k večji ozaveščenosti pedagoških delavcev, prispeva k večji zmožnosti ukrepanja v kritičnih trenutkih in veča strpnost do diabetikov. Projekt Cukri bo olajšal in polepšal vsak dan mladih diabetikov tipa 1.

Prijavljene projekte je ocenila in izbrala komisija v sestavi Uroš Skrinar (direktor MOVIT, Nacionalne agencije programa Erasmus+, področje Mladina), Katarina Gorenc (vodja Urada za mladino pri MOL), Marko Ocvirk (strokovni delavec v Mladinskem domu Jarše).

Kriteriji na podlagi katerih so projekti ocenjeni:

 • uresničljivost načrta za izvedbo
 • pozitivni učinki na mesto
 • možnost širše uporabe projekta
 • zavzetost prijavitelja

Izvedba posameznih projektov poteka v sodelovanju z drugimi nevladnimi organizacijami in podjetji, ki delujejo za mlade in boljšo kakovost življenja v Ljubljani.

Program ‘Kaj je dobro in je lahko še boljše?’ pripravljajo Mladi zmaji v sodelovanju s TiPovej! – Zavodom za ustvarjalno družbo, ki v programu skrbi za delavnice in mentorstvo.

Za strokovno in organizacijsko izvedbo skrbi ekipa – od leve proti desni: Ksenja Perko / direktorica Mladih zmajev, Kaja Vuk / organizatorka projektov pri Mladih zmajih, Tadeja Bučar / soustanoviteljica Creative Nomads in vodja skupnosti Punkt ter Sonja Čandek / vodja TiPovej!

Novo vabilo za udeležbo v Mestnem inkubatorju načrtujemo za jesen 2019. Spremljajte Facebook in Instagram Mladih zmajev za tekoče informacije.

01_Mestni-inkubator_web-31[1]
01_Mestni-inkubator_web-31[1]
 • Datum
  Četrtek, 20. 12. 2018
 • Avtor
  Kaja Vuk
 • Oznake
  #mi2018, #mestniinkubator

Podobne novice

Razpis za delovno mesto: Vodja mladinskih programov mobilnega mladinskega centra Ljuba in Drago

Mladi Zmaji razpisujemo delovno mesto  – Vodja mladinskih programov VII/1 – M/Ž – področje uličnega dela in mobilnega ...

razpisi

22. 9. 2023 Marko Taljan

Ideje mladih v Ljubljani, dobrodošle!

Odprli smo prijave za 8. generacijo Idejalistk in Idejalistov, uresničevalk in uresničevalcev idej v Mestnem inkubatorju. To so mladi med 18 in 29 ...

razpisi

14. 9. 2023 Mestni inkubator

Razpis za delovno mesto: Specialist za mladinsko delo

Mladi Zmaji razpisujemo delovno mesto  – Specialist za mladinsko delo VII/2 – M/Ž v četrtnem mladinskem centru, za nedoločen ...

razpisi

5. 9. 2023 Marko Taljan

Mestni inkubator S07 E02

Ko tole pišemo, smo v vročici poletja, kar je za nas čas, ko v našem Mestnem inkubatorju pospešeno načrtujemo novo sezono programa za ...

stroka | razpisi

31. 8. 2023 Tadeja B. Atkins

Soba pobega - mednarodne priložnosti za mlade

Skupina mladih se odpravi na potovanje z vlakom po Evropi. V kupeju najdejo pozabljen kovček. Bodo lahko v 45 min ugotovili komu pripada kovček in ...

mednarodno | razpisi | druženje

4. 7. 2023 Živa Mahkota

Natečaj za mlade nadarjene umetnike Prihodnost Evrope: Zelena koda

Mladi zmaji, v sodelovanju s partnerskimi organizacijami iz Španije, Belgije in Srbije v okviru projekta Bite of Art 2.0 objavljamo odprti ...

umetnost | razpisi | mednarodno

13. 6. 2023 Marko Taljan

Ponovitev razpisa za delovno mesto: Specialist za mladinsko delo

Mladi Zmaji razpisujemo delovno mesto  – Specialist za mladinsko delo VII/2 – M/Ž v četrtnem mladinskem centru, za nedoločen ...

razpisi

9. 6. 2023 Marko Taljan

Naši busi so mednarodne zvezde!

Naša avtobusa Borc ter Ljuba in Drago sta na pot zmajevskega mladinskega dela v zadnjih mesecih popeljala raznolike mednarodne goste. Na obisku so ...

razpisi | stroka | mednarodno

6. 6. 2023 Živa Mahkota

Mestni inkubator S07 E01

Predstavljamo vam prve štiri ideje in posameznike ter ekipe, ki so v letošnji sezoni stopili na pot uresničevanja svojih idej v Mestnem ...

razpisi

29. 5. 2023 Tadeja B. Atkins

Znani so prijavitelji, ki bodo v letu 2023 soustvarjali z Mladimi zmaji

Uspešno smo zaključili še eno javno povabilo za soustvarjanje programa Mladih zmajev. V letu 2023 bomo financirali 13 programov, ki bodo dodatno ...

razpisi

25. 4. 2023 Barbara Rehar

Ponovitev razpisa za 2 delovni mesti: Specialist za mladinsko delo

Mladi Zmaji razpisujemo 2 delovni mesti – Specialist za mladinsko delo VII/2 – M/Ž v četrtnem mladinskem centru, za nedoločen čas s polnim ...

razpisi

22. 4. 2023 Marko Taljan

Razpisujemo delovno mesto – Koordinator VII/1 – M/Ž v glavni pisarni

Mladi Zmaji razpisujemo delovno mesto – Koordinator VII/1 – M/Ž v glavni pisarni, za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Ljubezen do ...

razpisi

12. 4. 2023 Marko Taljan

 • Mestna občina Ljubljana
 • Zelena prestolnica Evrope
 • Mesto literature
 • Urad RS za mladino
 • Movit - Zavod za razvoj mobilnosti mladih
 • Zavarovalnica Sava
 • Mreža MC LJ

Dostopnost spletišča

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje