JAVNO POVABILO: Pogosta vprašanja in odgovori

pexels-pixabay-356079

Po zaključenem informativnem dnevu objavljamo pogosta vprašanja z odgovori, ki ste nam jih zastavili v zvezi z Javnim povabilom za soustvarjanje programa Mladih zmajev v letu 2023.


Je plačilo izvajanja programa/zunanjih izvajalcev lahko na avtorsko pogodbo, študentsko napotnico?

V stroške zunanjih izvajalcev lahko vključite tudi stroške dela študentov, avtorskih sodelavcev in drugih sodelavcev, ki ne poslujejo preko osebe zasebnega prava (društvo, zavod, s.p., d.o.o…). Tovrstno sodelovanje izkažete s podpisano avtorsko ali podjemno pogodbo oziroma študentsko napotnico. Poročilu mora biti priloženo tudi potrdilo o plačilu honorarja (avtorska oziroma podjemna pogodba) ali študentskega dela.

Je možna hibridna oblika izvajanja programa, npr. en del se izvede na lokaciji, en del v digitalnem okolju?

Hibridna oblika je možna, vendar morate to jasno opisati v prijavnici. Spreminjanje prijave programa po podpisu pogodbe je možna ob soglasju javnega zavoda ter s sklenitvijo aneksa k pogodbi.

Kdo so izvajalci programa, MLADI participatorji in kdo udeleženci?

V zvezi z besedilom razpisa želimo zaradi jasnosti posameznih deležnikov projektov razjasniti razlikovanje med tremi skupinami sodelujočih pri projektu:

 1. Izvajalci: izvajajo projekt in so zanj plačani. Lahko sodelujejo s prijaviteljem projekta v obliki pravne osebe zasebnega prava (društvo, zavod, s.p., d.o.o…) ali preko druge oblike dela (študentsko delo, avtorska ali podjemna pogodba). Za izvajalce je potrebno priložiti potrdilo o nekaznovanosti.
 2. Participatorji oziroma sodelavci: sodelujejo oziroma pomagajo pri izvedbi programa. So sodelavci pri izvajanju programa in morajo biti zanj plačani, razen, če sodelujejo v obliki izkazanega prostovoljskega dela. Ne potrebujejo potrdila o nekaznovanosti, vendar za njihovo sodelovanje odgovarja prijavitelj oziroma izvajalec, če gre za njegovega asistenta. So del upravičenih stroškov, če gre za plačano aktivnost. Ne sodijo med udeležence delavnic, torej, ne morejo biti vključeni med najmanj osem udeležencev delavnic.
 3. Udeleženci programov: sodelujejo na dogodkih, delavnicah, taborih, itd.. Na posameznem dogodku jih mora biti najmanj osem, oziroma na taborih najmanj 15.

Je plača izvajalcev upravičeni strošek?

Plača je upravičen strošek.

Kaj pomeni dvojno financiranje projektov?

Dvojno financiranje pomeni, da ne smete predvideti za isti strošek financiranja iz dveh različnih javnih finančnih virov (npr. iz dveh različnih razpisov). Gre za večjo kršitev določil razpisa, katere posledica je takojšnje vračilo vseh že izplačanih sredstev z obrestmi in prepoved prijav na prihodnje razpise.

Je pogoj, da so udeleženci na aktivnostih samo iz MOL?

Aktivnosti se morajo izvajati na območju MOL, ni pa pogoj da so udeleženci aktivnosti iz MOL.

Minimalno 8 MLADIH udeležencev na aktivnost?

Pogoj, da so delavnice prijavitelja uspešno izvedene, je minimalno 8 MLADIH udeležencev na aktivnostih, kar v primeru Javnega zavoda Mladi zmaji pomeni mladi od 10 – 29 let. Seveda lahko vaše aktivnosti, glede na program sami starostno določite in številčno omejite znotraj 10-29 let. Na aktivnostih so ob izpolnjenem pogoju dobrodošle tudi druge starostne skupine, če vi tako določite.

Mora biti sedež organizacije, ki prijavlja program, v MOL?

Ne, to ni pogoj. Pogoj je, da se aktivnost izvaja na področju MOL.

So materialni stroški upravičeni stroški?

Materialni stroški, ki so upravičeni, morajo podpirati program oziroma morajo biti izkazano v neposredni povezavi s projektom, npr. potrošni material za delavnice, rekviziti za izvajanje delavnic. Pod upravičene materialne stroške ne spada nakup elektronike ali druge opreme, npr. računalnika, fotoaparata ipd.

Imajo vsebinsko kateri programi prednost, oziroma bi jih Mladi zmaji želeli videti kot del svojega programa?

Ocenjevanje komisije poteka po ocenjevalnih obrazcih in točkovnih kriterijih, ki so razvidni tudi iz prijavnice in se nanje lahko oprete. V kolikor gre za dobro strukturiran in utemeljen program, ki podpira mlade, kar bo razvidno iz prijavnice, bo to za javni zavod zagotovo dodana vrednost, ne glede na to, za kakšno vsebinsko aktivnost gre v programu.

V kolikor poletne tedne izvajamo v Ljubljani, ali preferirate, da se izvajajo v vaših prostorih ali jih lahko izvedemo tudi v naši delavnici (zgolj zaradi vseh orodij in opreme)?

Izvedbe v naših prostorih niso pogoj, v prijavnici lahko pod lokacijo napišete tudi drugi prostor. Res pa je, da nam zelo ustreza, če je prijavitelj glede tega prilagodljiv, kot je zapisano v 3. točki prijavnice FLEKSIBILNOST IN INOVATIVNOST. Če se (v primeru izbire vašega programa) pojavi potreba, da en del delavnic izvedete v našem centru, bomo veseli prilagodljivosti z vaše strani.

Kaj pomeni ”počitniški program”? Je to tabor, izlet oz. počitniška šola organizirana v času šolskih počitnic? Kam gre denar, ki ga plačajo udeleženci aktivnosti v sklopu počitniškega programa?

Počitniški program je program, ki ga prijavitelj izvaja med počitnicami, glede na časovnico javnega povabila, to pomeni predvsem med poletnimi počitnicami. V skladu z notranjim aktom JZMZ imamo določeno plačljivost večdnevnih aktivnost v sklopu počitniškega programa. Znesek za posamezno aktivnost se določi med 60-80% celotne vrednosti programa. Denar, ki ga za aktivnost plačajo udeleženci, se vrne JZMZ, prijavitelj s tem denarjem ne razpolaga.

Ali morajo biti potrdila o nekaznovanosti priložena nujno že ob prijavi?

Da, potrdilo o nekaznovanosti je obvezni del prijave in ga morate poslati do roka.

Ali lahko naknadno dodamo/spremenimo izvajalca, ki smo ga navedli v prijavnici?

Da, izvajalca lahko spremenite tudi po podpisu pogodbe na podlagi soglasja JZMZ. Spremembo je potrebno pisno skleniti z aneksom k pogodbi.

Kaj navesti kot namen izdaje potrdila o nekaznovanosti?

Delo z mladostniki, Varstvo otrok in mladostnikov

Kako zagotoviti 8 udeležencev na posamezni aktivnosti?

Udeležence zagotavljate s promocijskim načrtom programa, ki je del prijavnice. Zagotavljanje udeležencev je na strani prijavitelja, Mladi zmaji lahko na vašo željo vsebine delimo na naših družbenih omrežjih.

Kaj narediti, če na aktivnosti ni 8 udeležencev, kaj je opravičljiv razlog za odpoved?

Ker se lahko pogosto zgodi, da udeleženci odpovedo udeležbo tik pred zdajci, vam svetujemo, da zagotovite več kot 8 udeležencev. Opravičljiv razlog izostanka je verodostojno zdravniško potrdilo. V primeru, da ne zagotovite 8 udeležencev, vam JZMZ ne more izplačati zneska za enoto/aktivnost, ki ni dosegla tega pogoja.

Kako dokažemo, da je bilo na aktivnostih 8 udeležencev?

Starost in št. udeležencev dokazujete z listo prisotnosti za vsako delavnico, ki jo priložite končnemu poročilu. Javni zavod lahko preveri dejansko udeležbo na delavnicah.


Pred prijavo natančno preberite dokumentacijo javnega povabila, kjer najdete vse potrebne informacije o postopku prijave. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na jp@mladizmaji.si

Vabljeni k prijavi!

 • Datum
  Petek, 17. 2. 2023
 • Avtor
  Barbara Rehar
 • Oznake
  #soustvarjamoprogram, #qanda, #infodan, #javnopovabilo, #mladizmaji

Podobne novice

Razpisujemo 2 delovni mesti Specialist za mladinsko delo VII/2 – M/Ž v četrtnem mladinskem centru

Mladi Zmaji razpisujemo 2 delovni mesti – Specialist za mladinsko delo VII/2 – M/Ž v četrtnem mladinskem centru, za nedoločen čas s polnim ...

razpisi

27. 3. 2023 Marko Taljan

Vabimo k soustvarjanju programa Mladih zmajev

Vabimo organizacije, društva, zavode, posameznike, k soustvarjanju programa Mladih zmajev v letu 2023. Z javnim povabilom želimo podpreti programe ...

razpisi

30. 1. 2023 Barbara Rehar

Na karierno pot z Mladimi zmaji

Zaključili smo karierni teden, ki ga vsako leto organiziramo članice mreže KROJ. Geslo letošnjega kariernega tedna »Ukroji si svojo prihodnost« ...

razpisi | stroka

18. 1. 2023 Barbara Rehar

Razpisujemo delovno mesto – Specialist za mladinsko delo VII/2

Mladi Zmaji razpisujemo 2 delovni mesti – specialist za mladinsko delo VII/2 – M/Ž v četrtnem mladinskem centru, za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

razpisi

28. 12. 2022 Marko Taljan

Razpisujemo delovno mesto Specialist za mladinsko delo VII/2 – M/Ž v četrtnem mladinskem centru

Mladi Zmaji razpisujemo 2 delovni mesti – specialist za mladinsko delo VII/2 – M/Ž v četrtnem mladinskem centru, za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

razpisi

21. 10. 2022 Marko Taljan

Odprt je natečaj 7. sezone Mestnega inkubatorja! Prijavi idejo in uresniči svoj projekt – do 30.9.!

Mestni inkubator je ekosistem, ki skozi ambiciozne ideje povezuje mlade in mesto na vseh nivojih organiziranja. Za boljše soseske, šole, ...

razpisi

1. 9. 2022 Mestni inkubator

Ponovitev razpisa za 2 delovni mesti: Višji svetovalec področja III in Področni svetovalec II za področje psihosocialnega svetovanja

Mladi Zmaji razpisujemo 2 delovni mesti: Višji svetovalec področja III – Področje psihosocialnega svetovanja (nedoločen čas s polnim ...

razpisi

21. 7. 2022 Marko Taljan

Razpisujemo 2 delovni mesti: Višji svetovalec področja III, področje psihosocialnega svetovanja in Področni svetovalec II, področje psihosocialnega svetovanja

Mladi Zmaji razpisujemo 2 delovni mesti: Višji svetovalec področja III – Področje psihosocialnega svetovanja (nedoločen čas s polnim ...

razpisi

6. 6. 2022 Marko Taljan

Razpisujemo delovno mesto – Specialist za mladinsko delo VII/2 – M/Ž v četrtnem mladinskem centru

Mladi Zmaji razpisujemo delovno mesto – specialist za mladinsko delo VII/2 – M/Ž v četrtnem mladinskem centru, za nedoločen čas s polnim ...

razpisi

22. 4. 2022 Marko Taljan

Razpisujemo delovno mesto – Koordinator VII/1 v glavni pisarni

Mladi Zmaji razpisujemo delovno mesto –  Koordinator VII/1 – M/Ž v glavni pisarni, za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Ljubezen do ...

razpisi

16. 4. 2022 Marko Taljan

Razpisujemo delovno mesto – Specialist za mladinsko delo VII/2 – M/Ž v četrtnem mladinskem centru

Mladi Zmaji razpisujemo delovno mesto – specialist za mladinsko delo VII/2 – M/Ž v četrtnem mladinskem centru, za nedoločen čas s polnim ...

razpisi

25. 3. 2022 Marko Taljan

Razpisujemo 2 delovni mesti – področni svetovalec II – področje psihosocialnega svetovanja, mladinsko delo

Mladi Zmaji razpisujemo 2 delovni mesti: področni svetovalec II – področje psihosocialnega svetovanja (nedoločen čas) področni svetovalec ...

razpisi

24. 2. 2022 Marko Taljan

 • Mestna občina Ljubljana
 • Zelena prestolnica Evrope
 • Mesto literature
 • Urad RS za mladino
 • Mreža MC LJ

Dostopnost spletišča

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje