JAVNO POVABILO: Pogosta vprašanja in odgovori

pexels-pixabay-356079

Po zaključenem informativnem dnevu objavljamo pogosta vprašanja z odgovori, ki ste nam jih zastavili v zvezi z Javnim povabilom za soustvarjanje programa Mladih zmajev v letu 2023.


Je plačilo izvajanja programa/zunanjih izvajalcev lahko na avtorsko pogodbo, študentsko napotnico?

V stroške zunanjih izvajalcev lahko vključite tudi stroške dela študentov, avtorskih sodelavcev in drugih sodelavcev, ki ne poslujejo preko osebe zasebnega prava (društvo, zavod, s.p., d.o.o…). Tovrstno sodelovanje izkažete s podpisano avtorsko ali podjemno pogodbo oziroma študentsko napotnico. Poročilu mora biti priloženo tudi potrdilo o plačilu honorarja (avtorska oziroma podjemna pogodba) ali študentskega dela.

Je možna hibridna oblika izvajanja programa, npr. en del se izvede na lokaciji, en del v digitalnem okolju?

Hibridna oblika je možna, vendar morate to jasno opisati v prijavnici. Spreminjanje prijave programa po podpisu pogodbe je možna ob soglasju javnega zavoda ter s sklenitvijo aneksa k pogodbi.

Kdo so izvajalci programa, MLADI participatorji in kdo udeleženci?

V zvezi z besedilom razpisa želimo zaradi jasnosti posameznih deležnikov projektov razjasniti razlikovanje med tremi skupinami sodelujočih pri projektu:

 1. Izvajalci: izvajajo projekt in so zanj plačani. Lahko sodelujejo s prijaviteljem projekta v obliki pravne osebe zasebnega prava (društvo, zavod, s.p., d.o.o…) ali preko druge oblike dela (študentsko delo, avtorska ali podjemna pogodba). Za izvajalce je potrebno priložiti potrdilo o nekaznovanosti.
 2. Participatorji oziroma sodelavci: sodelujejo oziroma pomagajo pri izvedbi programa. So sodelavci pri izvajanju programa in morajo biti zanj plačani, razen, če sodelujejo v obliki izkazanega prostovoljskega dela. Ne potrebujejo potrdila o nekaznovanosti, vendar za njihovo sodelovanje odgovarja prijavitelj oziroma izvajalec, če gre za njegovega asistenta. So del upravičenih stroškov, če gre za plačano aktivnost. Ne sodijo med udeležence delavnic, torej, ne morejo biti vključeni med najmanj osem udeležencev delavnic.
 3. Udeleženci programov: sodelujejo na dogodkih, delavnicah, taborih, itd.. Na posameznem dogodku jih mora biti najmanj osem, oziroma na taborih najmanj 15.

Je plača izvajalcev upravičeni strošek?

Plača je upravičen strošek.

Kaj pomeni dvojno financiranje projektov?

Dvojno financiranje pomeni, da ne smete predvideti za isti strošek financiranja iz dveh različnih javnih finančnih virov (npr. iz dveh različnih razpisov). Gre za večjo kršitev določil razpisa, katere posledica je takojšnje vračilo vseh že izplačanih sredstev z obrestmi in prepoved prijav na prihodnje razpise.

Je pogoj, da so udeleženci na aktivnostih samo iz MOL?

Aktivnosti se morajo izvajati na območju MOL, ni pa pogoj da so udeleženci aktivnosti iz MOL.

Minimalno 8 MLADIH udeležencev na aktivnost?

Pogoj, da so delavnice prijavitelja uspešno izvedene, je minimalno 8 MLADIH udeležencev na aktivnostih, kar v primeru Javnega zavoda Mladi zmaji pomeni mladi od 10 – 29 let. Seveda lahko vaše aktivnosti, glede na program sami starostno določite in številčno omejite znotraj 10-29 let. Na aktivnostih so ob izpolnjenem pogoju dobrodošle tudi druge starostne skupine, če vi tako določite.

Mora biti sedež organizacije, ki prijavlja program, v MOL?

Ne, to ni pogoj. Pogoj je, da se aktivnost izvaja na področju MOL.

So materialni stroški upravičeni stroški?

Materialni stroški, ki so upravičeni, morajo podpirati program oziroma morajo biti izkazano v neposredni povezavi s projektom, npr. potrošni material za delavnice, rekviziti za izvajanje delavnic. Pod upravičene materialne stroške ne spada nakup elektronike ali druge opreme, npr. računalnika, fotoaparata ipd.

Imajo vsebinsko kateri programi prednost, oziroma bi jih Mladi zmaji želeli videti kot del svojega programa?

Ocenjevanje komisije poteka po ocenjevalnih obrazcih in točkovnih kriterijih, ki so razvidni tudi iz prijavnice in se nanje lahko oprete. V kolikor gre za dobro strukturiran in utemeljen program, ki podpira mlade, kar bo razvidno iz prijavnice, bo to za javni zavod zagotovo dodana vrednost, ne glede na to, za kakšno vsebinsko aktivnost gre v programu.

V kolikor poletne tedne izvajamo v Ljubljani, ali preferirate, da se izvajajo v vaših prostorih ali jih lahko izvedemo tudi v naši delavnici (zgolj zaradi vseh orodij in opreme)?

Izvedbe v naših prostorih niso pogoj, v prijavnici lahko pod lokacijo napišete tudi drugi prostor. Res pa je, da nam zelo ustreza, če je prijavitelj glede tega prilagodljiv, kot je zapisano v 3. točki prijavnice FLEKSIBILNOST IN INOVATIVNOST. Če se (v primeru izbire vašega programa) pojavi potreba, da en del delavnic izvedete v našem centru, bomo veseli prilagodljivosti z vaše strani.

Kaj pomeni ”počitniški program”? Je to tabor, izlet oz. počitniška šola organizirana v času šolskih počitnic? Kam gre denar, ki ga plačajo udeleženci aktivnosti v sklopu počitniškega programa?

Počitniški program je program, ki ga prijavitelj izvaja med počitnicami, glede na časovnico javnega povabila, to pomeni predvsem med poletnimi počitnicami. V skladu z notranjim aktom JZMZ imamo določeno plačljivost večdnevnih aktivnost v sklopu počitniškega programa. Znesek za posamezno aktivnost se določi med 60-80% celotne vrednosti programa. Denar, ki ga za aktivnost plačajo udeleženci, se vrne JZMZ, prijavitelj s tem denarjem ne razpolaga.

Ali morajo biti potrdila o nekaznovanosti priložena nujno že ob prijavi?

Da, potrdilo o nekaznovanosti je obvezni del prijave in ga morate poslati do roka.

Ali lahko naknadno dodamo/spremenimo izvajalca, ki smo ga navedli v prijavnici?

Da, izvajalca lahko spremenite tudi po podpisu pogodbe na podlagi soglasja JZMZ. Spremembo je potrebno pisno skleniti z aneksom k pogodbi.

Kaj navesti kot namen izdaje potrdila o nekaznovanosti?

Delo z mladostniki, Varstvo otrok in mladostnikov

Kako zagotoviti 8 udeležencev na posamezni aktivnosti?

Udeležence zagotavljate s promocijskim načrtom programa, ki je del prijavnice. Zagotavljanje udeležencev je na strani prijavitelja, Mladi zmaji lahko na vašo željo vsebine delimo na naših družbenih omrežjih.

Kaj narediti, če na aktivnosti ni 8 udeležencev, kaj je opravičljiv razlog za odpoved?

Ker se lahko pogosto zgodi, da udeleženci odpovedo udeležbo tik pred zdajci, vam svetujemo, da zagotovite več kot 8 udeležencev. Opravičljiv razlog izostanka je verodostojno zdravniško potrdilo. V primeru, da ne zagotovite 8 udeležencev, vam JZMZ ne more izplačati zneska za enoto/aktivnost, ki ni dosegla tega pogoja.

Kako dokažemo, da je bilo na aktivnostih 8 udeležencev?

Starost in št. udeležencev dokazujete z listo prisotnosti za vsako delavnico, ki jo priložite končnemu poročilu. Javni zavod lahko preveri dejansko udeležbo na delavnicah.


Pred prijavo natančno preberite dokumentacijo javnega povabila, kjer najdete vse potrebne informacije o postopku prijave. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na jp@mladizmaji.si

Vabljeni k prijavi!

 • Datum
  Petek, 17. 2. 2023
 • Avtor
  Barbara Rehar
 • Oznake
  #infodan, #javnopovabilo, #mladizmaji, #soustvarjamoprogram, #qanda

Podobne novice

Razpis za delovno mesto: Vodja mladinskih programov mobilnega mladinskega centra Ljuba in Drago

Mladi Zmaji razpisujemo delovno mesto  – Vodja mladinskih programov VII/1 – M/Ž – področje uličnega dela in mobilnega ...

razpisi

22. 9. 2023 Marko Taljan

Ideje mladih v Ljubljani, dobrodošle!

Odprli smo prijave za 8. generacijo Idejalistk in Idejalistov, uresničevalk in uresničevalcev idej v Mestnem inkubatorju. To so mladi med 18 in 29 ...

razpisi

14. 9. 2023 Mestni inkubator

Razpis za delovno mesto: Specialist za mladinsko delo

Mladi Zmaji razpisujemo delovno mesto  – Specialist za mladinsko delo VII/2 – M/Ž v četrtnem mladinskem centru, za nedoločen ...

razpisi

5. 9. 2023 Marko Taljan

Mestni inkubator S07 E02

Ko tole pišemo, smo v vročici poletja, kar je za nas čas, ko v našem Mestnem inkubatorju pospešeno načrtujemo novo sezono programa za ...

razpisi | stroka

31. 8. 2023 Tadeja B. Atkins

Soba pobega - mednarodne priložnosti za mlade

Skupina mladih se odpravi na potovanje z vlakom po Evropi. V kupeju najdejo pozabljen kovček. Bodo lahko v 45 min ugotovili komu pripada kovček in ...

druženje | mednarodno | razpisi

4. 7. 2023 Živa Mahkota

Natečaj za mlade nadarjene umetnike Prihodnost Evrope: Zelena koda

Mladi zmaji, v sodelovanju s partnerskimi organizacijami iz Španije, Belgije in Srbije v okviru projekta Bite of Art 2.0 objavljamo odprti ...

mednarodno | umetnost | razpisi

13. 6. 2023 Marko Taljan

Ponovitev razpisa za delovno mesto: Specialist za mladinsko delo

Mladi Zmaji razpisujemo delovno mesto  – Specialist za mladinsko delo VII/2 – M/Ž v četrtnem mladinskem centru, za nedoločen ...

razpisi

9. 6. 2023 Marko Taljan

Naši busi so mednarodne zvezde!

Naša avtobusa Borc ter Ljuba in Drago sta na pot zmajevskega mladinskega dela v zadnjih mesecih popeljala raznolike mednarodne goste. Na obisku so ...

mednarodno | razpisi | stroka

6. 6. 2023 Živa Mahkota

Mestni inkubator S07 E01

Predstavljamo vam prve štiri ideje in posameznike ter ekipe, ki so v letošnji sezoni stopili na pot uresničevanja svojih idej v Mestnem ...

razpisi

29. 5. 2023 Tadeja B. Atkins

Znani so prijavitelji, ki bodo v letu 2023 soustvarjali z Mladimi zmaji

Uspešno smo zaključili še eno javno povabilo za soustvarjanje programa Mladih zmajev. V letu 2023 bomo financirali 13 programov, ki bodo dodatno ...

razpisi

25. 4. 2023 Barbara Rehar

Ponovitev razpisa za 2 delovni mesti: Specialist za mladinsko delo

Mladi Zmaji razpisujemo 2 delovni mesti – Specialist za mladinsko delo VII/2 – M/Ž v četrtnem mladinskem centru, za nedoločen čas s polnim ...

razpisi

22. 4. 2023 Marko Taljan

Razpisujemo delovno mesto – Koordinator VII/1 – M/Ž v glavni pisarni

Mladi Zmaji razpisujemo delovno mesto – Koordinator VII/1 – M/Ž v glavni pisarni, za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Ljubezen do ...

razpisi

12. 4. 2023 Marko Taljan

 • Mestna občina Ljubljana
 • Zelena prestolnica Evrope
 • Mesto literature
 • Urad RS za mladino
 • Movit - Zavod za razvoj mobilnosti mladih
 • Zavarovalnica Sava
 • Mreža MC LJ

Dostopnost spletišča

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje